8.000€ d’ajut per rehabilitar habitatges privats amb destí social

L’Ajuntament de Manresa obre una convocatòria per concedir ajuts a la rehabilitació d’habitatges privats amb destí social

FORUM contribuirà  fins a un màxim de 8.000 euros per ajudar rehabilitar pisos buits i els arrendarà a tercers a un preu de lloguer social. El període per a la presentació de sol·licituds finalitza el 15 de maig

Des d’avui i fins al 15 de maig estarà oberta la convocatòria que fa l’Ajuntament de Manresa, a través de l’empresa municipal FORUM, del Programa Municipal de suport a la rehabilitació d’habitatges privats a canvi del seu destí social. El programa, emmarcat dins les actuacions incloses dins al Pla Local d’Habitatge de Manresa aprovat el 2017, suposa que l es obres necessàries als habitatges per obtenir condicions d’habitabilitat resoltes favorablement  seran contractades i pagades per l’empresa municipal FORUM.

Les dades d’aquesta convocatòria d’ajuts han estat presentades avui pel tinent d’alcalde i regidor de Turisme, Habitatge i Barris de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet; i el gerent de FORUM, Francesc Carné.

Joan Calmet ha manifestat que amb aquesta nova iniciativa que ja han aplicat altres municipis es vol contribuir, en el mac del Pla Local d’Habitatge, a la rehabilitació de pisos buits amb l’ajut de l’empresa municipal FORUM i amb destinació social. Per al regidor “és un llàstima que un habitatge estigui buit si es poden aconseguir les condicions d’habitabilitat necessàries amb una inversió petita que afecta especialment a cuines, banys i climatització”. Calmet ha afegit que aquesta convocatòria d’ajuts té un import total de 50.000 euros i de cara als propietaris “la garantia de gestió de l’empresa municipal”.

Per la seva part, Francesc Carné, ha explicat que, segons les BASES d’aquesta convocatòria, FORUM finançarà les obres i recuperarà l’import avançat mitjançant l’arrendament dels habitatges a tercers, adscrivint-los al programa de mediació i amb un preu de lloguer social (2€/mes/m2 de lloguer+despeses i impostos repercutibles), administrant els arrendaments i fent seva la renda de lloguer fins a la recuperació de la inversió.

Podran acollir-se al programa les obres necessàries per l’assoliment de les condicions requerides pel Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. Entre els treballs que es podran finançar hi ha la dotació dels elements de la cuina o lavabo, accessibilitat interior, instal·lació elèctrica o d’aigua calenta, col·locació de baranes, demolició o construcció d’envans, mesures d’eficiència energètica, treballs per resoldre humitats o altres obres menors. Els habitatges han d’estar ubicats a Manresa i tenir una superfície útil entre els 40 i 120 m2; no constituir residència habitual de la propietat; estar buits a la data de la presentació de la sol·licitud, mantenir-se buits fins a l’inici de les obres ; i ser un habitatge que no hagi estat declarat en ruïna.

Podran ser beneficiaris del programa les persones físiques o jurídiques propietàries o titulars de l’usdefruit, sempre que no tinguin contret cap deute tributari o de qualsevol altra naturalesa amb l’Ajuntament de Manresa ni amb FORUM, i que no tinguin la consideració de grans tenidors.

Una ajuda màxima per habitatge d’uns 8.000 euros

Les obres d’habitabilitat resoltes favorablement seran contractades i avançades per FORUM en la quantia 120€/m2 útil de l’habitatge (IVA inclòs), amb un màxim de 8.000€ per habitatge. Si el pressupost de les obres supera aquest mòdul, l’escreix serà abonat pel sol·licitant abans de l’inici de les obres.

Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre de la societat municipal FOMENT DE LA REHABILI­TACIO URBANA SA (FORUM), en horari de 9 a 14 hores, des del dia 3 fins al 15 de maig de 2018 inclòs. La sol·licitud es formularà mitjançant imprès disponible a la pàgina www.forumsa.cat.

Author: Ajuntament de Manresa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.