La Gene aprova el nou POUM

La Generalitat aprova definitivament el nou planejament municipal de Manresa

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística de Manresa, en la seva reunió d’avui.  El POUM potencia el seu paper com a capital del Bages, redueix el creixement que preveia l’antic document, dota de nous usos el teixit urbà existent i impulsa la rehabilitació del parc d’habitatges, tot millorant i completant l’estructura de la ciutat.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat definitivament avui el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa (Bages), amb algunes prescripcions tècniques.

La Comissió s’ha reunit aquest matí a Solsona i ha determinat l’aprovació definitiva. Aquest òrgan de la Generalitat ha especificat que  cal incorporar al document un text refós, amb algunes prescripcions i condicions, relacionades principalment amb aspectes tècnics, la major part de les quals deriven dels informes sectorials que han arribat després de l’aprovació provisional del POUM.

En qualsevol cas, el document de POUM ha rebut la valoració positiva en relació al compliment i la introducció d’aquells aspectes assenyalats a l’informe urbanístic previ a l’aprovació provisional per part de Ple municipal, el passat 30 d’abril del 2017. Per aquest motiu, les prescripcions s’incorporaran al text refós, que el govern municipal té previst portar al Ple Municipal de mes de juliol per a la seva aprovació. Posteriorment la Comissió d’Urbanisme hi donarà el vistiplau i el document s’haurà de publicar el DOGC, pas previ a la seva entrada en vigor.

A la reunió de la comissió territorial d’aquest matí hi han assistit el regidor d’Urbanisme i Llicències de l’Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, i el cap de servei d’Urbanisme, Ricard Torres, que han valorat molt positivament aquest pas definitiu, que farà que el POUM entri en vigor al voltant de la tardor d’aquest mateix any.

Un procés de gairebé cinc anys

L’Ajuntament de Manresa va iniciar els treballs de redacció del POUM a finals de 2012, amb un ampli procés de participació ciutadana per recollir les aportacions dels diferents agents socials. El document resultant prioritza la millora del centre històric, la renovació del teixit urbà i la reutilització del parc d’habitatges buit, reduint les previsions de creixement que feien altres figures de planejament.

El nou POUM s’articula al voltant de cinc línies estratègiques:

  • Impulsar el paper de Manresa com a capital del Bages, millorant-ne els accessos.
  • Preservar els valors ambientals de l’Anella Verda, amb presència de ramaderia i agricultura productives.
  • Donar prioritat a les activitats econòmiques, tant industrials com de serveis.
  • Recuperar el centre històric, tot definint clarament la seva estructura i impulsant actuacions liderades per l’ajuntament.
  • Treballar l’estructura urbana i endreçar la ciutat.

Per tal de dur a terme aquests objectius, el Pla delimita 138 àmbits en sòl urbà sobre els quals treballar. En línies generals, l’Ajuntament aposta per millorar i completar aquelles àrees urbanes que presentin algunes mancances o bé que necessitin canviar d’usos per l’obsolescència dels actuals.

Dos àmbits prioritaris

El POUM, per tant, no preveu noves àrees d’extensió que no estiguin ja contemplades en el planejament vigent. Així, posa el focus en el creixement de la ciutat per l’est (àmbits de la Pujada Roja, els Trullols i les Cots) i en completar el teixit urbà de la ciutat pel nord-oest (barri del Mion-Puigberenguer).

Pel que fa a la construcció d’habitatges, el POUM preveu 9.112 pisos nous per acollir fins a 21.139 veïns, tenint en compte el pes de Manresa com a pol territorial. D’aquesta manera, la població s’incrementaria un 28%, passant dels 74.752 habitants actuals als 97.890, aproximadament, en un horitzó de 15 anys.

Author: Redacció Manresa Bages

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.